جستجو در مقالات
دیدگاه
الزامات رویکرد استراتژیک در شرکتهای پیمانکاری
گزارش سال 2013 موسسه بین اند کمپانی نشان می دهد، همچون سالهای گذشته بر...
خطاهای رایج در برنامه ریزی استراتژیک
در این مطلب تلاش شده است مبتنی بر تجارب برنامه ریزی استراتژیک در سازما...
دشواری‌های شکستن سقف‌های شیشه‌ای
«سقف شيشه‌اي»(Glass ceiling) اصطلاحي است که در ا...
رویکردی نو برای مواجهه با پدیده‌ی افزایش قیمت‌ها
 تورم بیش از حد لازم در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیست. اما افزایش...
نقش مدیر ارشد استراتژی (CSO)
 با درک تغییر چشمگیر وظایف مدیر ارشد استراتژی از سازمانی به سازما...
مقالات

مدیریت منابع انسانی

توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکتهای هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی، حسابرسی و ممیزیHRM

  • 1390
22
چکیده:  Abstract Health industry is one of the most important industries which job satisfaction play vital role in it. Although a lot of studies have been done about job satisfaction in health industry, a few study examined dynamic impact of factor with each other. In this paper a multi stage model is proposed for evaluating  job satisfaction b... ادامه »
22
چکیده:  خلاصه امروزه استفاده از دورکاری به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه،کاهش آلودگی هوا، افزایش تعادل کار و خانواده و ... افزایش یافته است. پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی ارتباطات باعث تسهیل دورکاری شده و این امر مطالعات زیادی نیز در زمینه اثرات رفتاری دورکاری سبب شده است. البته اکثر مطالعات انجام گرفته توسط محققین، محدود به مطالعات موردی اس... ادامه »
22
چکیده:  چکیده: متخصصين روانشناسي خصوصاً روانشناسان اجتماعي، نگرش را بهترين فاکتور براي پيش­بيني رفتار افراد مي­دانند. آگاهي از نگرش ايمني پرسنل برای مدیران ایمنی و منابع انسانی هر سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه از روي آن مي­توان رفتارهاي ايمن و ناايمن افراد را پيش­بيني نمایند. از اینرو پژوهش حاضر که یک مطالعه توصیفی-مقطعی(Cross–Sectional)... ادامه »
21
چکیده:  چكيده مقاله روزهای نخست ورود کارمند به سازمان از حساس‌ترین مراحل است که فرد تازه­وارد در مورد ماندن یا نماندن در سازمان تصمیم­گیری می­کند. بنابراین لازم است سازمان­ها برنامه­ای مدون داشته باشند تا کارکنان جدبدالاستخدام با کمترین تنش و مقاومتی ارزش­ها و هنجارهای سازمان بپذیرند و انتخاب خود را بهترین انتخاب بدانند. در این تحقیق به بررسی فرایند... ادامه »
21
چکیده:  چکیده خروج نيروها از سطوح گوناگون سازماني به دلائل مختلفي مانند استعفا، ترک شغل، بازنشستگي، ارتقاي شغلي يا حتي فوت در سازمان ها امري اجتناب ناپذير است. بوجود آمدن خلاء و ترك خدمت نيروها در مشاغل سازمان، به ويژه در مشاغل كليدي مانند مشاغل مديريتي و حساس مي‌تواند در روند حركت يك سازمان به سوی اهداف و موفقیت آن مشکل جدي ايجاد نمايد. از اين رو، ... ادامه »
21
چکیده:  چكيده‌  حمایت های قابل توجهي در زمينه مزایای اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات در ايجاد مزیت رقابتي و افزايش بهره وری در سازمان ها وجود دارد.امّا تاکنون دانشمندان علم مدیریت نوشته‌ها و آثار مكتوبی در زمینه معایب  ناشی از کاربرد فناوری اطلاعات(IT )ومشكلات شان در این زمینه مطر ح نکرده اند, با این وجود امروزه تا اندازه زی... ادامه »
21
چکیده:  چکیده   هدف این پژوهش، مطالعه موقعيت کنونی مديريت منابع انساني در بخش عمومي كشور، شناسایی چالشهای مرتبط با آن و ارائه راهكارهايي در جهت اصلاح است. جامعه آماری پژوهش بر اساس گروهبندي مندرج در قانون مديريت خدمات کشوری، چهار وزارتخانه از چهار گروه امور فرهنگی/اجتماعی، امور خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی است. براي گردآ... ادامه »
21
چکیده:  چكيده با توجه به نقش و اهميت منابع انساني در فرايند توسعه پايدار سازمانهاي امروزي و تاثير آن در تحقق اهداف سازماني و فراسازماني آنها ، اين مقاله به دنبال ارائه مدل مفهومي و مدل رياضي جهت ارزيابي تعالي منابع انساني در سازمانهاي دولتي ايران بوده و در اين فرايند ضمن بررسي مفهوم تعالي و مدلهاي مختلف آن ، تعريفي نوين از تعالي ارائه نموده ، ابعاد ... ادامه »
21
چکیده:  چکیده بنگاههای اقتصادی به منظور ابقاء در محیط پرتلاطم تجاری و بازارهای رقابتی جهان امروز، نیازمند دیده بانانانی هستند که آنها را به خوبی هدایت نمایند. لازمه رهبری، شایستگی است. از این رو سازمانهایی که فاقد این نوع شایستگی به خصوص در حوزه منابع انسانی خود هستند، فاقد یک مزیت رقابتی و منبع ارزشی استراتژیک می باشند. هیات مدیره ها به عنوا... ادامه »